Oris teme

  • SVETLOBA


  • ODBOJ SVETLOBE


  • LOM SVETLOBE


  • MODEL OČESA IN CAMERA OBSCURA  • OPTIČNE NAPRAVE