Oris teme

  • Ploščina

  • Prostornina in masa

  • Gostota in specifična teža

  • Tlak

  • Tlak v tekočinah

  • Tlak zaradi teže tekočine

  • Atmosferski pojavi

  • Vzgon in plavanje

  • Plavanje v vodi in zraku

  • Naloge