Oris teme

 • Energijski viri

 • Delo

 • Kinetična energija

 • Potencialna energija

 • Izrek o kinetični in potencialni energiji

  •                                                                                            Kinetična energija
                                                                                          Avtorica: Natalija Podjavoršek


 • Delo z orodji

 • Prožnostna energija

 • Moč