Oris teme

 • Kaj je živo?

 • Celice se med seboj razlikujejo

 • Celice za svoje delovanje potrebujejo energijo

 • Kaj potrebujejo rastline , da preživijo?

 • Kaj so rastline?

 • Rastlinski organi

 • Kaj vemo o zgradbi rastline?

 • Kaj so založne snovi in zakaj jih rastlina potrebuje?

 • Spolno razmnoževanje rastlin

 • Seme in plod

 • Rastline se razmnožujejo tudi nespolno

 • Kako vsa živa bitja razvrstiti v sistem

 • Razvrščanje rastlin

 • Kaj so dejavniki okolja?

 • Prilagoditve rastlin

 • Kaj je bolezen?

 • Prehranjevalni splet

 • Kaj je ekosistem

 • Kaj je gozd?