Oris teme

  • Celica

  • Zgradba in delovanje bakterij in gliv

  • Zgradba in delovanje živali

  • Razmnoževanje, rast in osebni razvoj

  • Razvrščanje živali

  • Zgradba in delovanje ekosistemov

  • Primerjava zgradbe in delovanja različnih ekosistemov