Oris teme

  • Izrek o gibalni količini

  • Izrek o ohranitvi gibalne količine

  • Gibalna količina - rešene vaje

  • Poglavje 4

  • Poglavje 5

  • Poglavje 6

  • Poglavje 7

  • Poglavje 8

  • Poglavje 9

  • Poglavje 10