Oris teme

  • Električna sila in Coulombov zakon

  • Jakost električnega polja

  • Električna potencialna energija. Potencial in napetost

  • Kondenzator

  • Gibanje delcev v električnem polju

  • Električni tok

  • Električni upor

  • Električno delo in električna moč