Oris teme

 • POTUJOČE LONGITUDINALNO VALOVANJE

 • Nastanek longitudinalnih valov

 • Potujoči longitudinalni val

 • LONGITUDINALNO POTOVANJE ZVOKA

 • Kaj je zvok?

 • Potujoči longitudinalni val

 • Hitrost zvoka

 • POTUJOČE TRANSVERZALNO VALOVANJE

 • Sinusno transverzalno valovanje

 • Potujoči transverzalni val

 • Hitrost valovanja na napeti vrvi

 • STOJEČE TRANSVERZALNO VALOVANJE

 • Odboj transverzalnega vala

 • Stoječe valovanje

 • Osnovna frekvenca nihanja in harmonske komponente

 • STOJEČE ZVOČNO VALOVANJE

 • Stoječi val

 • Akustika prostorov

 • UKLON IN INTERFERENCA ZVOKA

 • Uklon

 • Interferenca

 • Lom zvoka

 • ZVOK IN ŠIRJENJE ZVOKA

 • Nastanek in sprejem zvoka

 • Zračni tlak in odmik delcev pri nihanju

 • Izvir zvoka

 • Širjenje zvoka

 • DOPPLERJEV POJAV

 • Izvor zvoka miruje, sprejemnik se giblje

 • Izvor zvoka se giblje, sprejemnik miruje

 • Machov stožec

 • ENERGIJA ZVOKA

 • Gostota zvočne energije

 • Zvočni tok in gostota zvočnega toka

 • Glasnost zvoka

 • Spekter zvoka

 • VALOVANJE NA GLADINI KAPLJEVINE

  Poudarjeno
 • Hitrost valovanja

 • Krožno gibanje delcev vode

 • Širjenje valov po kapljevini