Oris teme

 • Sestavni deli atoma

 • Elementi - periodni sistem elementov

 • Teža in dimenzije

 • Naloge

 • Fotoni

 • Fotoefekt ali fotoelektrični pojav

 • Mrtvi tok

 • Naloge

 • Elektronska stanja atomov

 • Elektronske lupine

 • Prehodi med elektronskimi lupinami

 • Naloge