Oris teme

 • Strukture za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij

 • Bolezni

 • Prebavni sistem

 • Dihala

 • Transportni sistemi

 • Izločala

 • Živčni sistem

 • Čutila

 • Hormonski sistem

 • Mišično-skeletni sistem

 • Koža

 • Razmnoževanje

 • Ledvice