Oris teme

  • Geografska lega Severne Evrope

  • Podnebje in rastlinstvo Severne Evrope

  • Reliefne oblike v Severni Evropi