Oris teme

 • Trenutno poglavje

  Učenje pesmi

 • Igranje na glasbila

 • Ustvarjanje

  Video RAZLAGE

  Glasbeno ustvarjanje z gozdnim škratom Ludvikom
  Avtorice: Špela Malovrh, Klara Jordan, Maja Škrlep, študenti PEF UL

  Spomladansko vreme
  Avtorice: Laura Marincelj, Suzana Omahna, Bojana Gudlin, študenti PEF UL  • Poslušanje

  • Drugo gradivo