Oris teme

  • Učenje pesmi

  • Petje

  • Ritmična izreka in ritmizacija besedil

  • Igranje na glasbila

  • Drugo gradivo