Oris teme

  • Učenje pesmi

  • Petje

  • Ritmična izreka in ritmizacija besedil

  • Igranje na glasbila

  • Glasbeno didaktične igre

  • Ustvarjanje

  • Poslušanje

  • Glasbeni jezik

  • Drugo gradivo