Oris teme

 • Učenje

 • Igra

 • Spomin

 • Pozornost in koncentracija

 • Veščine pisanja

 • Gibalne aktivnosti

 • Številske predstave

 • Fonološko zavedanje

 • Stavčni členi

 • Merske enote

 • Poštevanka

 • Velikonočna ustvarjalnost

 • Branje