ODSTOTNI RAČUNUTRJEVANJE ZNANJA PRED PISNIM PREIZKUSOM ZNANJA