OBDELAVA PODATKOVTEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE