Oris teme

 • E-GRADIVO ZA PROGRAM

  •                          LUK                                                                                     ZISS Slovenije                                          

   Gradivo je nastalo v okviru aktivnosti:

   Razvoj novih programov na področju splošnega izobraževanja odraslih za pridobivanje temeljnih kompetenc s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah

    

   Avtorice gradiva:

   Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela, svetovalka za nacionalne poklicne kvalifikacije, domača oskrbovalka

   Helena Sitar, srednja medicinska sestra, domača oskrbovalka

   Renata Dobnikar, prof. zgodovine in nemščine, organizatorka izobraževanj na področju strokovnih usposabljanj pri Ljudski univerzi Kranj


   OKTOBER 2017