• KOLEDAR NPZ

  6. RAZRED

  7. maj 2024

  Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

  9. maj 2024

  Matematika

  13. maj 2024

  Tuji jezik angleščina

  7. junij 2024
  Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ


  9. RAZRED

  1. september 2023

  Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ , OŠ RENČE: ANGLEŠČINA

  7. maj 2024

  Slovenščina

  9. maj 2024

  Matematika

  13. maj 2024

  Tretji predmet: angleščina

  3. junij 2024
  Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ