• Moja zrela leta

  • UREDNIŠKO DELO


  • Leta 1868 je Jurčič pisal uredniku časnika Slovenski narod Antonu Tomšiču in izrazil željo, da želi zaradi slabih razmer na Dunaju postati sodelavec slovenskega lista. Njegovi prošnji so ugodili, a se je zato dokončno poslovil od študija in se preselil v Maribor. Po spominih Frana Levca »Jurčič ni dobival več, nego 50 goldinarjev na mesec, in časih je trdo šlo za te krajcarje«. Leta 1870 je prevzel uredništvo časnika Südslawische Zeitung s precej dobro plačo in se preselil v Sisek. Tam je ostal do leta 1871, po Tomšičevi smrti pa je prevzel uredništvo časnika Slovenski narod in ostal urednik do konca življenja.


   Žarnica Na dLibu poišči časnik Slovenski narod, ki je na fotografiji, in poišči, na kateri strani je Josip Jurčič naveden kot urednik.
   Slovenski narod Slovenski narod - navedba uredništva
   KnjigaSlovenski narod. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

   Žarnica Poznaš razliko med časopisom in časnikom? Razlago lahko poiščeš na spletnem mestu, zbirki slovarjev, Termania.

   Leta 1872 se je uredništvo časnika Slovenski narod iz Maribora preselilo v Ljubljano. Slovenski narod so najprej tiskali v Narodni tiskarni pri hotelu Evropa, ki je stala na prostoru prve hiše, ob nekdanji kavarni Evropa. V tiskarni je bila tudi uredniška soba, v kateri je Jurčič delal.


   Žarnica  Ali lahko z razglednice prepoznaš, za katero ulico v Ljubljani gre? Je sploh še kaj ostalo isto?
   Razglednica Hotela Evropa
   KnjigaLjubljana, Dunajska cesta. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

   Kot je razvidno z ohranjene Jurčičeve vizitke, so uredniške sestanke nemalokrat nadaljevali tudi v sproščenem vzdušju, saj je nekomu na zadnjo stran napisal: "Mi smo v čitalniškej restavraciji. Kadar končaš, pridi, ako te je volja."   Uredniška vizitka Josipa Jurčiča Jurčičeva vizitka
   KnjigaJosip Jurčič (1844.1881), urednik časnika Slovenski narod. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib
  • USTVARJALNI OSNUTKI

  • Josip Jurčič je zaradi urednikovanja Slovenskega naroda svoja leposlovna dela pisal šele popoldne, od 15. do 17. ure. Josip Vošnjak v spominih opisuje, kako ga je med 17. in 18. uro še vedno našel s pisalom v rokah.  

   Ilustracija Ivana Vavpotiča iz knjige Deseti brat

   KnjigaIlustracija Ivana Vavpotiča iz romana Deseti brat

   Skoraj vse svoje osnutke za romane je Jurčič pisal na posamične drobne listke. Ureditev njegove zapuščine je zahtevala veliko zbranost, kar lahko razberemo tudi iz članka v Ljubljanskem zvonu (1881): "Ker je Jurčič malo na vse svoje stvari pisal na posamične drobnme listke, zategadelj je njih uredovanje počasno delo."

   V zapuščini Josipa Jurčiča, ki jo hranimo v Narodni in univerzitetni knjižnici, lahko najdemo čez štirideset njegovih osnutkov, med drugim tudi za roman Rokovnjači.

   Delo Rokovnjači (1882) je zgodovinski roman, postavljen v čas Ilirskih provinc. Jurčič je svoje prve osnutke za Rokovnjače orisal med počitnicami na Brdu. K temu so pomembno prispevali prijateljski pogovori z Jankom Kersnikom.

   Osnutek Josipa Jurčiča za roman Rokovnjači
   KnjigaRokovnjači - koncepti. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

   Rokovnjače je Jurčič pisal za časnik Ljubljanski zvon (1881), vendar je zaradi bolezni dokončal le 11 poglavij. 

   Le nekaj dni pred smrtjo je Jurčič Janku Kersniku povedal, kako si je zamislil nadaljevanje Rokovnjačev. V skladu s tem je Kersnik po Jurčičevi smrti napisal še 13 poglavij in s tem roman dokončal.

   Osnutek Josipa Jurčiča za roman Rokovnjači. Na osnutku vidna tudi opomba Levstika.
   KnjigaRokovnjači - koncepti. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

  • ZAVRNJENA LJUBEZEN

  • Josip Jurčič se je v času urednikovanja družil z Maričko Schwentner, hčerko ljubljanskega narodno zavednega čevljarja in gostilničarja. Bila je učiteljica ročnih del in italijanščine. Med 17. in 18. uro je hodila mimo okna uredništva časnika, ki je bilo takrat še v hotelu Evropa, pozneje pa v pritličju istoimenske kavarne ob današnji Slovenski cesti. Jurčič se je sodelavcu časnika Josipu Vošnjaku izgovoril, da ima opravke, in je odšel, da se ji je pridružil. Leta 1874 se je nameraval z njo poročiti, vendar njen oče v to ni privolil, češ da Jurčič nima zanesljive službe, da nima dovolj denarja za vzdrževanje družine in da je deklo premlado. Jurčiča je zavrnitev prizadela, vendar jo je potlačil vase. Dekle je kasneje odšlo na Štajersko, kjer se je zaposlilo kot učiteljica. Srečno se je poročila z drugim, imela otroke in umrla v zreli dobi. Jurčič se je z neuspešno snubitvijo pred smrtjo sprijaznil poudarjajoč, da bi drugače umrl zaskrbljen, kaj bo z družino, in priznal nekdanjo čustveno prizadetost zavrnjenega snubca.

   KnjigaJosip Jurčič. Prostor slovenske literarne kulture. Ljubljana: ZRC SAZU 

   Ilustracija Ivana Vavpotiča iz romana Deseti brat   Ilustracija Ivana Vavpotiča iz romana Deseti brat

   KnjigaIlustraciji Ivana Vavpotiča iz romana Deseti brat

  • DRUŽABNO ŽIVLJENJE  • Jurčič je kljub svoji pisateljski vnemi našel čas za druženje. V Spominih o Josipu Jurčiči Fran Levec tako opisuje druženja na Dunaju:
   "Shajali smo se takrat vsako nedeljo in vsak praznik v Kornhuberjevi kavarni pred Elizabetinim mostom na Dunaji in vrhu tega še večkrat ob nedeljah zvečer v Stritarjevem stanovanji, kjer smo pekli krompir, jedli sviníno in sìr, pili pivo - sevéda na Stritarjev račun! - in poleg tega imeli literarne pogovore. Jurčič se je tudi med tednom večkrat shajal s Stritarjem; Celestin, Kos, Simonetti in jaz smo bili njegovi gostje samó ob nedeljah."

   KnjigaLevec, Fran (1888).  Spomini o Josipu JurčičiLjubljanski zvon, letnik 8, številka 7,  str. 426

    V času narodnega prebujanja so bile kavarne tudi v Sloveniji pomembno prizorišče družbenega in političnega življenja. V Ljubljani pa so bile razdeljene po narodni in politični pripadnosti ter stalnih gostih.

   Med znamenitimi in priljubljenimi ljubljanskimi družabnimi prostori je bila tudi kavarna Evropa.

   Kavarna Evropa
   KnjigaLjubljana, Dunajska cesta. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

   V Evropo so prihajali večinoma gospodarstveniki, trgovci, uradniki, razni intelektualci in umetniki, advokati, profesorji, študentje in politiki, dopoldne pa gospe in upokojenci. V prvi polovici prejšnjega stoletja naj bi tja zahajali tudi literati, pravniki in slikarji. Jurčič, ki je imel uredniško pisarno v isti stavbi, je bil pogost gost. Naročil si je belo in črno kavo ali kapučin. V ponudbi so imeli tudi vročo čokolado, čaj, likerje, kakav, punč, grog, angleški in dunajski zajtrk ter žemljice, hrenovke, pecivo in sladice, znani pa so bili tudi po domačem sladoledu.  

   V Narodni in univerzitetni knjižnici hranimo fotografijo, ki prikazuje Jurčičevo družbo v hotelu Evropa sredi 70. let 19. stoletja.


   KnjigaJurčičeva družba v hotelu Evropa sredi 70-ih let. Narodna in univerzitetna knjižnica.  dLib

   V Jurčičevi zapuščini se je ohranilo natisnjeno vabilo na Pravniški ples, ki so ga priredili v razkošno razsvetljeni dvorani ljubljanske Kazine v pustnem času, 5. februarja 1876.

   Vabilo na ples
   KnjigaVabilo na ples v ljubljansko Kazino. Narodna in univerzitetna knjižnica.  dLib

   Laibacher Tagblatt je 7. februarja 1876 bralce seznanil s tem, da je kljub slabemu vremenu na pravniškem plesu graciozne kadrilje in kotiljone ob zvoku vojaške godbe odplesalo kar 72 parov. Poročevalca je prevzelo »s cvetjem sijajno okrašeno preddverje«. Stregli so čaj in priljubljen punč ter slaščice.

   Plesi so bili v 19. stoletju pomembni družabni dogodki, ob čemer so se večkrat razvili zanimivi pogovori vse do jutranjih ur. Bili so dobra priložnost za tkanje poslovnih vezi. Prav mogoče bi bilo, da se je vabilu odzval tudi Josip Jurčič, saj se je moral do tja sprehoditi le čez Kongresni trg.

   V romanu Mej dvema stoloma (1876) naletimo na slikovit opis dogodka: "Potem pak se je v eno mer plesalo, koketiralo, dovtipno in neumno, pogledovalo ljubeznivo in zavidljivo, sovražno in intrigantno, pohajkovalo in postajalo, za pahalnikom ali klakom zevalo, in vse to celo noč, pred in po kotiljonu."

   Plesna dvorana v Kazini je lahko gostila približno 150 dam in gospodov. Višek plesne prireditve so bili skupinski plesi, saj je med prireditelji potekala neke vrste tekmovalnost glede večjega števila parov, ki so se udeležili posameznega skupinskega plesa.

   KnjigaLjubljana, Kongresni trg in Park Zvezda. Narodna in univerzitetna knjižnica.  dLib
  • USODNA BOLEZEN 

  • V sestavku Spomini o Josipi Jurčiči je Josip Vošnjak zapisal, da Jurčič ni bil nikoli krepkega zdravja: "Pogostoma je tožil, da mu nobena jed ne tekne in použil je navadno le juho ali malo pečenke."

   V začetku leta 1879 je Josip Jurčič obiskal svoje starše na Muljavi in se tako zelo prehladil, da si nikoli več ni opomogel.  

   Njegov prijatelj Vošnjak je tako opisal eno izmed njunih srečanj: "Drugi dan, ko se je bil vrnil v Ljubljano, obiskal sem ga po svoji navadi popóludne ob 5. uri. Ležal je na zofi, ko sem vstopil, in potožil se mi je, da ga izpreletava mraz." 

   Kljub upanju, da bi se mu zdravje izboljšalo, se to ni zgodilo, zato so ga prijatelji prepričali, da bo bolje, če zanj poskrbijo v hiralnici pri sv. Jožefu. Tam je toliko okreval, da je marca leta 1880 celo odpotoval v Benetke, svojemu prijatelju je tako opisal svoje (psihično) stanje: "Pljuča so popolnem v redu, vsaj čutim nobenih težav. Slab, to se ve, da sem še toliko, da truden postanem, če več kot eno uro hodim, pa kadar počijem, sem spet za hojo. Oblezel sem uže vse Benetke. Sem sem kakor izgubljena ovca, z nikomre ne govorim kakor s kletarjem, kar je neobhodno treba za prejem kosila in večerje, berem nič, pišem nič, mislim malo, kar takó tavam in fantaziram."

   Decembra 1880 se je prehladil in ponovno zbolel. Vošnjak v svojih spominih navaja, da se "odslej se ni več opomogel, vendar dela ni opustil in do zadnjega trenutka se je živo zanimal za naše narodné težnje, čeprav je, kakor kaže naslednje pismo, bridko čutil svojo telesno slabost, katera bi mu več ne dopuščala stati, kakor nekdaj, v prvi vrsti bojevnikov".

   Knjiga Vošnjak, Josip (1890)Spomini o Josipu Jurčiči. Ljubljanski zvon, letnik 10, številka 5, str. 271

   Novica o Jurčičevi smrti 3. maja 1881 je bila zelo odmevna. O njej je poročalo več časnikov, od njega se je poslovilo več spoštovanih osebnosti tedanjega časa.


   Ilustracija Ivana Vavpotiča iz romana Deseti brat

   KnjigaIlustracija Ivana Vavpotiča iz romana Deseti brat

   Josip Vošnjak se spominja: "Dné 4. vélikega travna v jutro sem dobil telegram iz Ljubljane, ki mi je naznanil Jurčičevo smrt, smrt možá, katerega prerano izgubo je bridko čutil ves národ in ki ga še danes pogrešamo, ker za dr. Bleiweisom nikdo ni užival toliko avtoritête med Slovenci nego Jurčič. "Vzet nam je bil", kakor Stritar pôje, "v najboljši nadi"."

   Knjiga Vošnjak, Josip (1890). Spomini o Josipu Jurčiči. Ljubljanski zvon, letnik 10, številka 5, str. 273


   Opis Jurčičeve slovesnosti ob smrti v Slovenskem narodu
   KnjigaSlovenski narod. Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

   Jurčičev nagrobni spomenik stoji na Navju, ki je bil odkrit oktobra 1881, na njem pa so besede iz Jurčičeve tragedije Tugomer. 


   Jurčičev nagrobni spomenik v Ljubljani (Navje)
   KnjigaGrob Josipa Jurčiča pri Sv. Krištofi pri Ljubljani
   Narodna in univerzitetna knjižnica. dLib

   Navje (prej Pokopališče sv. Krištofa) je ljubljanski spominski park, ki sta ga leta 1936 uredila arhitekta Jože Plečnik in Ivo Spinčič. Od 18. stoletja pa do leta 1936 je bilo na tem mestu in na območju današnjega Gospodarskega razstavišča pokopališče, ki so ga mestne oblasti preselile na lokacijo današnjih Žal. V park Navje so bili preneseni posmrtni ostanki oziroma nagrobniki slavnih Slovencev. Od leta 2001 je Navje zavarovano kot kulturni spomenik državnega pomena.

   Na Navju danes počivajo znane osebnosti – pisatelji, umetniki, znanstveniki in politični delavci, kot so Anton Aškerc, Matija Čop, Josip Jurčič, Tomaž Linhart, Fran Levstik, Valentin Vodnik, Josef ResselIvan Grohar in mnogi drugi.