• Kako ohranjamo kulturno dediščino skozi stoletja?