• Iskanje slik in gradiva

    • Pozdravljeni učenci!

      Danes, poiščete 8 slik in besedilo o štirih letnih časih. Vse shranite v novo mapo letni časi na vaš ključek.

      Lep pozdrav!