Oris teme

 • EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2023

   

  Trak logotipov projekta (Humanistika to si ti, Evropska noč raziskovalcev), izvajalca (BF) in financerja (EU)
  EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2023

  Človek živali in žival človeku


  in

  MEDNARODNI DARWINOV DAN 2024  JAZ, ŽIVAL


  Skupina za antropologijo, Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo,
  Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

  Dobrodošli!
  Financira Evropska unija. Za izražena mnenja in stališča odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za raziskave. Niti Evropska unija niti Izvajalska agencija za raziskave nista odgovorni zanje. / Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


  E-učilnica in vsa gradiva v e-učilnici so avtorsko delo pedagoškega osebja in študentov Skupine za antropologijo. V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) so pravno varovana kot avtorsko delo. Reproduciranje gradiv (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki) v širšem obsegu od privatnega, razširjanje (fotografiranje, presnemavanje) in druge javne  priobčitve gradiv (npr. javno prikazovanje, spletna objava) – z izjemo uporabe e-učilnice in e-gradiv pri pouku, spreminjanje gradiv in druge oblike izkoriščanja gradiv niso dovoljeni. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic je kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). Vse pravice pridržane.
 • VABLJENI K RAZISKOVANJU!

 • ČUTILA

 • NOTRANJA ZGRADBA

 • KRVOŽILJE IN DIHALA

 • OKOSTJE

 • HVALA ZA TVOJO DRUŽBO

 • NAPIŠI NAM POVRATNO INFORMACIJO

  • Ti je bila naša e-učilnica všeč? Prosim, napiši nam svoje mnenje.

   Klikni na zgornji oranžni simbol, nato v oknu, ki se pojavi, na desni strani izberi možnost "Odgovor" in nam napiši par besed.

   Veseli bomo komentarjev o posameznih aktivnostih in še zlasti predlogov za izboljšanje. Hvala!

 • ZAHVALA