Kadar mačke ni doma, miši plešejo.

Napiši zaokroženo besedilo z naslovom Kadar mačke ni doma, miši plešejo. Besedilo naj ima najmanj šest in največ deset povedi. Pazi na pravopis.