Oddajanje seminarskih nalog 4Fc, 2013

Tu oddajate semianrske naloge in PP predstavitve dijaki rednega uzobraževanja.