DOMAČA NALOGA 12. 11. 2020

V učbeniku na strani 65 reši 3. in 6. nalogo.