PRIPONKA - VAJE ZA UTRJEVANJE (PONEDELJEK, 23. 11.)

Sem prilepite priponko s ponedeljkovimi vajami, odprto do torka, 24. 11. do 22.00.