Oddaja naloge z dne 7. 12. 2020

Reši naloge(dz 81/87 in 88) ter oddaj fotografijo rešenih nalog v zvezku.

Rok: 8. 12. do 10. ure