analiza šolske poti in miselni vzorci turističnih znamenitosti