Domača naloga (skupina e) 8. 1. 2021

V DELOVNEM ZVEZKU na strani 52 in 53 reši od 1. do 11. naloge. 

Prilagojeno delo: od 1. do 8. naloge