Oddaja preverjanje znanja Računanje z ulomki

Reši, poslikaj in oddaj v nalogo do nedelje, 17. 1. 2021 in sicer do 20. ure.