PRESENT SIMPLE

Rešen učni list (ali rešitve v zvezku) oddaj tu, in sicer do petka, 12. 2., do 22. ure.