Oddaja rešenega učnega lista

Oddaj do danes, 5. 2. 2021 in sicer do 20. ure.