ŠPORT - dnevnik

V dnevnik beležiš aktivnosti, ki si jih opravil. Kot dokazila o opravljeni dejavnosti dodajaš fotografije, videoposnetke ali povezave aplikacij v skupno rabo.