Slovenska moderna

4. Josip Murn - Nebo, nebo

MALO BERILO

Nebo, nebo

Nebo, nebo

in neskončna, brezmejna ravan!

 

Pijano oko

žari in iskri

in vpija ta svet prostran.

 

Horizont molči.

Od neba sem mrak hiti ...

Le še tam iz daljave

v te proste širjave

brezmejno prost nekdo beži.

 

Pesem je trenutna, bežna skica iz narave. V njej je izražena očaranost ob doživetju brezmejnosti prostora v trenutku, ko se začne mračiti. Začne se z enodelnim neglagolskim stavkom, sledijo kratki stavki, ki izražajo razpoloženje ali stanje. Le zadnji glagol beži poimenuje dejanje. Izrazita je raba samostalnikov. Besedna zveza brezmejno prost se navezuje na začetni motiv zlitosti z naravo,. Z besedami nekdo beži pa je poimenovano dejanje nedoločene osebe. Lirski subjekt je torej skrit, nakazan pa je tudi v metafori pijano oko. Skriti liski subjekt in ritmični svobodni verz sta značilna za liriko moderne.

 

 Na povezavi poslušajte pesem Nebo, nebo v izvedbi Komornega zbora Trbovlje.