Dom, domovina, svet

Dom običajno povezujemo z družino, z občutki medsebojne pripadnosti, topline in varnosti. Je prostor, kjer stalno živimo, predstavlja pa tudi več kot to. Dom je v času odraščanja človekov prostor za socializacijo.

Domovina je širši dom. Domovino povezujemo s širšim narodom in s prvim jezikom, ki ga govorimo. Domovinska zavest vključuje občutek pripadnosti narodu in jeziku. To dvoje ohranjamo kot vrednoti, ki so ju gojili naši predniki in iz tega nastaja narodna zavest. Domovina ni isto kot država.

Svet je v primerjavi  z domom in domovino življenjski prostor vseh ljudi. Za ohranjanje miru je treba krepiti sožitje vseh narodov in kultur. Iz tega nastaja svetovna zavest.

 

1. Dom, domovina, svet

Dom običajno povezujemo z družino, z občutki medsebojne pripadnosti, topline in varnosti. Je prostor, kjer stalno živimo, predstavlja pa tudi več kot to. Dom je v času odraščanja človekov prostor za socializacijo.

Domovina je širši dom. Domovino povezujemo s širšim narodom in s prvim jezikom, ki ga govorimo. Domovinska zavest vključuje občutek pripadnosti narodu in jeziku. To dvoje ohranjamo kot vrednoti, ki so ju gojili naši predniki in iz tega nastaja narodna zavest. Domovina ni isto kot država.

Svet je v primerjavi  z domom in domovino življenjski prostor vseh ljudi. Za ohranjanje miru je treba krepiti sožitje vseh narodov in kultur. Iz tega nastaja svetovna zavest.