3. Stavek in poved

3.1. Stavek in poved

STAVEK IN POVED

Skladnja nas uči družiti besede v besedne zveze in stavke.

POVED je zaključeno sporočilo ali zaključen del sporočila. To pove že pomen besede poved. To je skupina besed, ki nekaj pove. Začne se z veliko začetnico in konča s piko, vprašajem ali klicajem.

STAVEK je  zveza besed, ki so zbrane okrog osebne glagolske oblike.

 

NEGLAGOLSKI STAVEK

To je stavek, v katerem ni glagola in so besede zbrane okrog neo­sebne glagolske oblike. Imenujemo ga tudi POLSTAVEK. (Iz njega  lahko razvijemo tudi glagolski stavek.)

PASTAVEK: to je beseda, ki je lahko sama zase stavek (npr. Ha!).

 

ENODELNI STAVEK

V tem stavku ni osebka, ker sploh ni vršilca dejanja ali nosilca trajanja; npr. Deževalo je.

 

PROSTA IN ZLOŽENA POVED

Iz prostih (enostavčnih) povedi lahko sestavimo zloženo (več­stavčno) poved.

 

RAZDRUŽENA POVED

To je poved, ki je glasovno pretrgana, smiselno pa tvori celoto.