2. Besedne zveze

Besedna zveza je skupina besed, ki imajo določen pomen.

Besedne zveze ali sintagme so sestavljene iz jeder in določil.

Jedro je osrednji del besedne zveze  in poglavitni nosilec pomena. Hkrati skladenjsko določa določilo. Določilo pomensko natančneje določa jedro.

Če je jeder več, je besedna zveza priredna - besede v teh zvezah so med seboj neodvisne in enakovredne.

  • bratje in sestre,
  • radio, tisk, film in  televizija,
  • igralci in režiser…

Besedna zveza, sestavljena iz jedra in enega ali več določil, je podredna.

Besedna zveza se imenuje po besedni vrsti, ki je v jedru.