3. Stavek in poved

Pomembno je ločevati med stavkom in povedjo.

Na izpitu ali v maturitetnih testih lahko dobite naloge:

Določite število povedi v odstavku!

Določite število stavkov v povedi!

Povedi štejete od velike začetnice do končnega ločila.

Stavke štejete po številu osebni glagolskih oblik. Ne smete jih šteti po številu vejic.

Več si lahko preberete na povezavi.