4. Vrste zloženih povedi

4.3. Preglednica odvisnikov

ODVISNIK

VPRAŠALNICA

VEZNIKI

PODČRTAVA

PRIMER

OSEBKOV  odvisnik

kdo ali kaj

da, če, kdor, kar, ali

ena ravna črta

Zelo me je razveselilo, da si me povabil na rojstni dan.

PREDMETNI odvisnik

odvisni skloni (rod., daj., tož.,..)

kogar, kar, da, ali, kaj, kod, če

dve ravni črti

Slišala sem, kako otroci pojejo.

KRAJEVNI odvisnik

kje, kam, od kod,…

kjer, kamor

 poševne črtice

Kjer gradijo novo trgovino, so se igrali otroci.

ČASOVNI odvisnik

kdaj

ko, kadar

poševne črtice

Ko pridem v šolo, pozdravim sošolce.

VZROČNI odvisnik

zakaj, čemu

ker

poševne črtice

Ker je snežilo, so bile ceste poledenele.

NAČINOVNI odvisnik

kako, na kakšen način

ne da, kakor, da, kot da, tako da

poševne črtice

 

 

Sedli so za mizo, ne da bi spregovorili besedo.

NAMERNI odvisnik

s kakšnim namenom

da- vedno je ta veznik

poševne črtice

Vstopil je v kuhinjo, da bi pozdravil babico

POGOJNI odvisnik

pod katerim pogojem

če, ako

poševne črtice

Če bo deževalo, ostani doma.

DOPUSTNI odvisnik

kljub čemu

čeprav, četudi (dasiravno, akoravno)

poševne črtice

Čeprav je močno deževalo, smo se podali v hribe.

PRILASTKOV odvisnik

kakšen, čigav, kateri, koliko

ki, kateri, da…

pike

Na stenah so slike, ki jih je naslikal Gaspari.

 

Več na povezavi.