5. S-struktura

S- struktura je grafično prikazana zgradba zložene povedi. Uporabljamo samo velike S. Stopnje odvisnikov izražamo s podpisovanjem in ne z drugimi oznakami.

Simbol za priredje je S + S, simbol za podredje je 

                                                                             S    /  S.     

                                                                                   

Za stavek, v katerega je vrinjen drug stavek, uporabljamo oznako S

                                                                                                        2.

Vaje