6. Test iz skladnje

Test iz skladnje najdete na povezavi.