1. Pravopis

1.2. Podpičje

je nekončno ločilo, ki loči posamezne dele povedi močneje kot vejica in šibkeje kot pika. V govoru je izraženo kot premor z blagim dvigom glasu.

Zapisujemo ga v povedih, v katerih so stavki ločeni izraziteje kot zgolj z vejico.

Po vojni se je preselil v Buenos Aires; tam je po nekaj letih odprl vrtnarijo z redkimi sadikami.

Uporabimo ga lahko pri alinejnem naštevanju stavkov iste povedi.

Učno uro je treba vnaprej pripraviti tako, da:

  • učitelj ve za cilje učne enote;
  • dijaki dojamejo novo snov;
  • na koncu učitelj lahko preveri cilje.