1. Pravopis

1.3. Dvopičje

je nekončno ločilo, torej stoji sredi povedi. Uvaja naštevanje, pojasnjevanje, dopolnjevanje in premi govor. V govoru je izraženo kot padajoča intonacija s premorom.

Pišemo ga:

  • pri naštevanju več enot: Na domišljijsko delavnico prinesite: lepilo, škarje, raznovrstne papirje, darilne trakove in revije.
  • v premem govoru pred dobesednim navedkom: Oče je Ano opozoril: »Glej, da boste že na postaji, ko vas pridem iskat.«
  • pred stavkom, s katerim pojasnjujemo prvega: Po pogovoru z njo se je pomiril: s sočutnimi besedami ga je znala potolažiti samo ona.
  • rabimo ga tudi neskladenjsko, v tem primeru ga pišemo nestično: 3 : 1, 18 : 3= 6.