1. Pravopis

1.4. Narekovaj

je dvodelno ločilo. Z njim zaznamujemo:

  • začetek in konec dobesednega navedka v premem govoru: Zanimalo ga je: »Ali španska himna res nima besedila?«,
  • slogovno zaznamovane besede in besedne zveze- »punca«, »žur«, »brigati se«.