1. Pravopis

1.5. Pomišljaj

je daljša črtica in je lahko enodelno ali dvodelno ločilo, načelno nestično.

ENODELNI POMIŠLJAJ

  • lahko nadomešča vejico: Pripravila je vse potrebno – gotovo bodo presenečeni.
  • izraža nedokončano misel ali izpuščeno glagolsko obliko: Ko bi vedeli –  Janez Gradišnik – letošnji nagrajenec;

DVODELNI POMIŠLJAJ

loči vrinjeno poved: Med zamejskimi Slovenci – tudi sama sem živela med njimi – je pesnik Gregorčič zelo priljubljen.

 Neskladenjsko pomišljaj uporabljamo

  • stično namesto predloga od in do: odprto 8–20, avtocesta Ljubljana–Koper;
  • kot alinejni pomišljaj:

    Ločila delimo na:
  • stična in
  • nestična.

Kadar pišemo z računalnikom, moramo pri zapisu pomišljaja   paziti, saj se avtomatično izpiše vezaj. S tipko za presledek se spremeni v pomišljaj.