1. Pravopis

1.6. Vezaj

 je krajši in stično ločilo. Pišemo ga :

  • v zloženkah, ki povezujejo priredno zložene dele: angleško - slovenski slovar,

      Avstro - Ogrska; 

  • med sestavinami zloženke, katere prvi del je števka ali črka: A-vitamin,

     3-sobno    stanovanje;

  • pri ločevanju med imenom, priimkom in vzdevkom ga pišemo nestično:

     Karel Destovnik – Kajuh;

  • pri sklanjanju kratic: ALU-ja;
  • pri naštevanju zloženk ali sestavljenk z istimi  jedri in obrazili: enoinpol-.

dvo- in trisobna stanovanja.