1. Pravopis

1.7. Oklepaj

je dvodelno ločilo, sestavljeno iz uklepaja in zaklepaja. Z njim ločimo:

  • primere in dopolnila povedanega: Retorik je velikokrat uporabljal vzklik (eksklamacijo), stopnjevanje (klimaks) in obrnjen besedni red (inverzijo).
  • morebitne sestavine besedila: Pomagal(a) si boš z  ročnim mešalnikom.
  • podatke o virih besedila: V svojem eseju (v Sobotni prilogi, 5. 7. 2008) je omenil tudi to tezo.

 

Če je poved v oklepaju, se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom.