Ponedeljek, 16. 3. 2020

ČRKA L

-        Brezčrtni zvezek: zapiši veliko tiskano črko L, spodaj nariši (in napiši, če znaš) besedo, ki ima črko L na začetku (L______), koncu (_____L)  in na sredini (__L__), po 5 primerov.

-         Reši vaje v delovnem zvezku za opismenjevanje, str. 28, 29. Zadnjo nalogo reši le, če jo zmoreš rešiti sam.

-         V črtasti zvezek zapiši po dve vrsti »velikih« in dve vrsti »malih« L-jev, spodaj si izmisli in zapiši 10 besed iz že obravnavanih črk.