Četrtek, 2. 4. 2020

Črka D

Brezčrtni zvezek: danes bo naloga v brezčrtnem zvezku nekoliko drugačna. Z barvicami čez celo stran nariši sliko, ki si jo boš sam izmislil - na tej sliki mora biti vsaj 10 predmetov ali oseb, ki se začnejo ali končajo z glasom D ali imajo glas D na sredini. Primer:

 https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1884812/mod_folder/intro/crkaD.jpg

Dedek Darko, deklica Darinka in deček David so se od doma odpravili na sprehod. S seboj so vzeli dežnike. Gledali so deskarja  in jedli sladoled. Dedek je našel štriperesno deteljico. David je z daljnogledom opazoval define, Darinka pa je iskala davno izgubljeno dudo.

Dodatna naloga: Če znaš, lahko ob posamezni sliki napišeš tudi besedo, ki se začne na glas D. 

Reši vaje v delovnem zvezku za opismenjevanje, str. 36, 37. Zadnjo nalogo reši le, če jo zmoreš rešiti sam.

V črtasti zvezek napiši VAJA, spodaj zapiši dve vrsti “velikih” in dve vrsti “malih” D-jev. Potem pa si izmisli 10 besed iz že znanih črk (če ne bo šlo, si pomagaj z delovnim zvezkom). Pri zapisu lahko uporabiš tudi druge črke, če jih že poznaš. Oglej si, kako pravilno  zapišemo črko D: 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story (izberi VELIKE TISKANE ČRKE, nato pa D)

 

Vmes, ko boš utrujen, malo potelovadi. Če imaš doma balon, ga napihni in malo z njim potelovadi. Sicer bo čisto v redu tudi mehka žoga, če balona nimaš.

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1884812/mod_folder/intro/vaje%20z%20balonom.jpg